21/8-2018GAME aktiverer børn og unge med psykosociale udfordringer

GAME har med støtte fra VELUX FONDEN og Sundhedsstyrelsen igangsat metodeudviklingsprojektet ’Fællesskab på Asfalten’. Projektet skræddersyr gadeidrætsforløb til børn og unge med psykosociale udfordringer.

De fleste danske børn dyrker idræt, men for dem med psykosociale udfordringer, kan idrætsdeltagelse være et uoverskueligt projekt. Gadeidrætsorganisationen GAME har derfor med støtte fra VELUX FONDEN og Sundhedsstyrelsen igangsat projekt ’Fællesskab på Asfalten’, der løber fra 2018 til 2021.

Mere fællesskab mindre konkurrence
Projektet stræber efter at sænke tærsklen til idrætsdeltagelse ved at skræddersy forløb i parkour til børn i alderen 11-15 år, der kæmper med psykosociale udfordringer.

”For at gøre det mere overskueligt for børnene samt skabe et trygt miljø, har vi pillet konkurrenceaspektet helt ud af disse træninger. Det giver mere plads til forskellighed og fællesskab,” siger Rasmus Hansen, projektleder for ’Fællesskab på Asfalten’.

En del af projektet er ligeledes at udvikle en gadeidrætsuddannelse, hvor frivillige unge, der selv har haft lignende udfordringer, sammen med gadeidrætsinstruktører skal lære at tilrettelægge og være støttende i indsatser for målgruppen. Ligeledes kan fagpersoner, der til dagligt arbejder med målgruppen, igennem projektets uddannelsesworkshops blive klædt på til at tilrettelægge indsatser for målgruppen.

Succes med ungeledede indsatser
Arbejdet med rollemodeller og ungeledet idræt er en del af GAME’s DNA, og erfaringen er, at involvering af frivillige, som selv er eller har været en del af målgruppen, letter adgangen til det positive fællesskab for de øvrige deltagere.

Arbejdet med psykosocialt udfordrede børn og unge kræver dog en særlig udviklingsindsats og erfaring. GAME har gode erfaringer med at gennemføre særlige indsatser for børn og unge med psykosociale udfordringer – blandt andet i form af projekter som ’Støtte På Asfalten’ (2015-2017).

”Det føles dejligt i mit hoved, i hjernen og i mine fødder bagefter, fordi de er blevet brugt meget,” siger en deltager ved evalueringen af projekt ’Støtte på asfalten’.

Projektet formåede at øge deltagernes kondital med 25 procent, øge selvvurderede helbred med 16 procent, øge et ugentligt forbrug på idræt fra tre til fem timer, samtidig med, at over halvdelen fik nye venskaber.

Fra asfalt til forening
Efter gadeidrætsforløbet hos GAME skal deltagerne igennem et otte ugers brobygningsforløb, der sikrer, at børnene fortsætter deres regelmæssige idrætsdeltagelse. De frivillige rollemodeller, der har fulgt børnene, deltager sammen med dem i overgangsfasen til fritidsaktiviteter i et af GAME’s fire asfalterede gadeidrætshuse eller i en anden idrætsforening.

”For at børnene bliver ved med at være aktive, bygger vi efterfølgende bro til vores eksisterende fleksible idrætstilbud eller til en anden forening, hvor børnene passer ind. Vi tror på, at det er nødvendigt at hjælpe dem godt på vej, så de får en succesoplevelse med fritidsaktiviteter,” siger Rasmus Hansen, projektleder for ’Fællesskab på Asfalten’.

Efteråret skal nu bruges på at rekruttere deltagere i form af børn, unge, fagprofessionelle og gadeidrætsinstruktører. En pilottest af projektet udføres i GAME’s gadeidrætshus i København, hvorefter projektet gennemføres i GAME’s gadeidrætshuse i København, Viborg, Aalborg og Esbjerg i løbet 2019 og 2021

Trygfondens Børneforskningscenter gennemfører efterfølgende en evaluering af effekter på de deltagende børns livskvalitet, sociale kompetencer og skolegang.

___________________________________________________________________________________
GAME samarbejder med følgende parter i projektet: