• Dansk
Placeholder

Praktikant på Playmakerprogram (Jylland)

Bliv praktikant på frivilligprogram for unge i udsatte boligområder

Kunne du tænke dig at få erfaring med og kompetencer inden for:

– Projekt- og frivilligledelse af frivillige rollemodeller i 30 udsatte boligområder i Danmark
– Nye former for forpligtende fællesskaber for unge rollemodeller
– Udvikling, planlægning og afvikling af Street Game-events i udsatte boligområder i Danmark (Street GAME)
– Motivation og fastholdelse af frivillige
– Afvikling af camps ifm. GAME’s frivilligprogram (video fra camp)
– Sport som udviklingsmetode for udsatte børn og unge

Så skal du være praktikant på GAME’s frivilligprogram.

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer ved at etablere nyskabende faciliteter og uddanne unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

I GAME kalder vi vores frivillige ‘Playmakere’, og de gør en forskel for børn og unge i boligområder ved at arrangere lokale events og træninger i street dance, gadefodbold, street basket og parkour. I Playmakerprogrammet arbejder vi for at klæde unge, primært fra udsatte boligområder, på til at tage ansvar i deres eget boligområde. Du vil i stor grad blive involveret i udvikling og støtte af de frivillige, der på mange måder adskiller sig fra frivillige i andre ungdomsorganisationer, ved at have en tæt tilknytning til det område de arbejder i. Vores frivillige er rollemodeller, der uddannes til at anvende empowermentmetoder og skabe positive fællesskaber for børn og unge mellem 8 og 15 år.

Som praktikant vil du få et indgående kendskab til arbejdet i en progressiv NGO’s metoder og arbejdsgange. Mere konkret vil du som praktikant på Playmakerprogrammet få mulighed for at arbejde med:

– At understøtte GAME’s frivilligaktiver på landsplan, herunder løbende udvikling og evaluering af programmet
– Udvikling af nye rammer til at skabe forpligtende fællesskaber for unge, der ikke tiltrækkes af den traditionelle foreningsform
– Selvstændigt at udvikle, planlægge og afvikle Street GAME’s i hele Danmark i samarbejde med den anden praktikant på Playmakerprogrammet.
-Inddragelse af GAME’s playmakere i de udviklende og afviklende faser af de forskellige Street GAME’s, herunder udvikle en strategi for fremtidig inddragelse af GAME’s frivillige i Street GAME. Du vil således få erfaring med ledelse, motivation og koordinering af unge frivillige i hele Danmark.

Playmakerprogrammet søger to praktikanter, så du vil få mulighed for at arbejde tæt sammen med en anden praktikant. Playmakerteamet arbejder tæt sammen med GAME Streetmekka København, og du vil derfor også få rig mulighed for at arbejde med opgaver der ligger uden for Playmakerprogrammets rammer.

VI FORVENTER AT DU
– er i gang med en relevant videregående uddannelse, enten på bachelor eller kandidatniveau
– er ansvarsbevidst, imødekommende og god til at indgå i sociale sammenhænge
– er struktureret og kan skabe overblik over større processer
– kan arbejde selvstændigt og i teams
– har gå på mod og kan gå forrest i mødet med frivillige

RENT PRAKTISK
Praktikperioden finder sted i forårssemesteret 2020, med start 3. februar. Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være 30 timer ugentligt. Aften- og weekendarbejde forekommer ifm. frivilligmøder, events og uddannelse af frivillige. Der er afspadsering 1-1. Arbejdstid og længde på praktikperiode kan tilpasses dit studie.

Du vil få tildelt en praktikvejleder i GAME, Projektkoordinator Katharina Moselund, som afholder månedlige 1-on-1 samtaler med dig om mål, trivsel og opgaver.

Du bliver en del af vores gratis frokostordning.

Som praktikant i GAME vil du varetage specifikke faglige opgaver og være inde over den generelle drift. Din hverdag vil derfor være en kombination af fagligt relevante projektopgaver, administrative opgaver og praktiske opgaver.

Praktikken er ulønnet.

ARBEJDSSTED

1-2 gange om ugen er der samkørsel fra Aarhus til GAME Streetmekka Viborg, Nellikevej 2, Viborg, og der vil derudover også være mulighed for hjemmearbejdsdage og fælles arbejdsdage i Aarhus. Ofte vil vi også være til spændende events og zonebesøg med de frivillige rundt i hele Jylland.

ANSØGNING
Skal uploades til Podio via dette link. Søger du flere praktikstillinger i GAME, så gør opmærksom på det i ansøgningen.

ANSØGNINGSFRIST
Vi afholder samtaler løbende og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

YDERLIGERE INFORMATION
Ring til os på alle hverdage mellem kl. 13-14 på 3171 2716 og spørg efter Projektkoordinator: Asmat El Ouargui. Eller skriv til: aeo@game.ngo hvis du har nogle yderligere spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!