• Dansk
Placeholder

Praktikant til udviklingsprojektet Fællesskab på Asfalten

Kunne du tænke dig at få erfaring med og kompetencer inden for:
• projektledelse og koordinering i et socialt idrætsprojekt for børn og unge med psykosociale udfordringer
• udviklingsproces hvor brugerinddragende og målgruppebevidste metoder tages i brug for at sikre forankring af projektet
• planlægning og afvikling af uddannelsesprogrammer for frivillige, fagpersoner og instruktører
• dokumentation og evaluering af sociale projekter
• sport som social forandringsmetode for psykosocialt udfordrede børn og unge?

Så skal du være praktikant i GAME’s udviklingsprojekt ’Fællesskab på Asfalten.’

GAME ER
en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer ved at etablere nyskabende faciliteter og uddanne unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt. I udviklingsprojektet ’Fællesskab på Asfalten’ søger vi en praktikant, som vil være med til at understøtte de daglige gøremål i projektet.

I foråret 2019 vil opgaverne bl.a. bestå i at understøtte driften af de ugentlige gadeidrætstræninger i vores GAME Streetmekkaer samt indsamle empiri til effektevalueringen af træningen. Ydermere skal der udvikles et brobygningsforløb for de deltagende børn, som vil hjælpe dem ud i fortsat foreningsdeltagelse efter projektets afslutning.

VI FORVENTER, AT DU
• er i gang med en relevant videregående uddannelse, enten på bachelor eller kandidatniveau
• er god til at formulere dig på skrift og mundtligt
• har lyst til at organisere, planlægge og gennemføre projekter
• er struktureret og kan arbejde selvstændigt og i teams
• er ansvarsbevidst, imødekommende og god til at indgå i sociale sammenhænge

RENT PRAKTISK
Praktikperioden finder sted i forårssemesteret 2019 med start 4. februar. Arbejdstiden vil typisk være 30 timer ugentligt, og ligger normalt i hverdagene mellem kl. 9 og 16.30. Aften og weekendarbejde forekommer ifm. afvikling af events.

Du vil få tildelt en praktikvejleder i GAME, som afholder månedlige 1-on-1 samtaler med dig om mål, trivsel og opgaver. Du bliver en del af vores gratis frokostordning.

Som praktikant i GAME vil du varetage specifikke faglige opgaver og være inde over den generelle drift. Din hverdag vil derfor være en kombination af fagligt relevante projektopgaver, administrative opgaver og praktiske opgaver.

Praktikken er ulønnet.

ARBEJDSSTED
er GAME Streetmekka, Enghavevej 82D i København.

ANSØGNING
skal uploades til Podio via linket her som én samlet PDF inkl. CV. Vælg ’Praktikant til Fællesskab på Asfalten.’ Hvis du søger flere praktikstillinger hos GAME, skal du uploade en ansøgning til hver stilling og skrive i ansøgningen, hvilke andre praktikstillinger i GAME, du søger.

Notér gerne hvor du har set opslaget.

ANSØGNINGSFRIST
er søndag d. 28. oktober kl. 24.00. Samtaler afholdes snarest derefter.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt projektleder Rasmus Hansen på 5352 6431.

Vi glæder os til at høre fra dig!