• Dansk
Placeholder

Praktikant på Playmakerprogram (Jylland)

Bliv praktikant på GAME’s frivilligprogram for unge i udsatte boligområder

Kunne du tænke dig at få erfaring med, og kompetencer inden for:

– Projekt- og frivilligledelse af frivillige rollemodeller i 30 udsatte boligområder i Danmark?
– Nye former for forpligtende fællesskaber for unge rollemodeller?
– Motivation og fastholdelse af frivillige?
– Afvikling af Uddannelsescamps ifm. GAME’s frivilligprogram (video fra camp)
– Sport som empowerment metode for udsatte børn og unge

Så skal du være praktikant på GAME’s frivilligprogram?

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer ved at etablere nyskabende faciliteter og uddanne unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

I GAME kalder vi vores frivillige ‘Playmakere’, og de gør en forskel for børn og unge i boligområder ved at arrangere lokale events og træninger i street dance, gadefodbold, street basket, GAME girl zone og parkour. I Playmakerprogrammet arbejder vi for at klæde unge, primært fra udsatte boligområder, på til at tage ansvar i deres eget boligområde. Du vil i stor grad blive involveret i udvikling og støtte af de frivillige, der på mange måder adskiller sig fra frivillige i andre ungdomsorganisationer, ved at have en tæt tilknytning til det område de arbejder i. Vores frivillige er rollemodeller, der uddannes til at anvende empowerment metoder og skabe positive fællesskaber for børn og unge mellem 8 og 15 år.

Som praktikant vil du få et indgående kendskab til arbejdet i en progressiv NGO’s metoder og arbejdsgange. Mere konkret vil du som praktikant på Playmakerprogrammet få mulighed for at arbejde med:

  • At understøtte GAME’s frivilligaktiver på landsplan, herunder løbende udvikling og evaluering af programmet
  • Understøtte løbende promovering og rekruttering af nye Playmakere og deltagere samt events.
  • Udvikling af nye rammer til at skabe forpligtende fællesskaber for unge, der ikke tiltrækkes af den traditionelle foreningsform.
  • Udvikling og afvikling af en Uddannelsescamp for GAME’s frivillige, hvor de bliver klædt på til at fascilitere positive idrætsfællesskaber for børn og unge med fokus på lifeskills

Playmakerprogrammet søger 1 praktikant til vores afdeling i Jylland. Playmakerteamet arbejder tæt sammen med GAME Streetmekka Viborg, Aalborg og Esbjerg, og du vil derfor også få rig mulighed for at arbejde med opgaver der ligger uden for Playmakerprogrammets rammer.

VI FORVENTER AT DU
– er i gang med en relevant videregående uddannelse, enten på bachelor eller kandidatniveau
– er ansvarsbevidst, imødekommende og god til at indgå i sociale sammenhænge
– er struktureret og kan skabe overblik over større processer
– kan arbejde selvstændigt og i teams
– har gå på mod og kan gå forrest i mødet med frivillige

RENT PRAKTISK
Praktikperioden finder sted i efterårssemesteret 2020, med start mandag den 10. august. Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være 30 timer ugentligt, og ligger normalt i hverdagene mellem kl. 9 og 16.30, og med én ugentlig fridag. Aften- og weekendarbejde forekommer ifbm. frivilligmøder, events og uddannelse af frivillige. Arbejdstid og længde på praktikperiode kan tilpasses dit studie.

Du vil få tildelt en praktikvejleder i GAME, som afholder månedlige 1-on-1 samtaler med dig om mål, trivsel og opgaver. Hvis du er bosat i Aarhus, vil der være mulighed for et lift til Viborg et par gange om ugen og hjemmearbejde 1 gang om ugen er også en mulighed.

Du bliver en del af vores gratis frokostordning.

Som praktikant i GAME vil du varetage specifikke faglige opgaver og være inde over den generelle drift. Din hverdag vil derfor være en kombination af fagligt relevante projektopgaver, administrative opgaver og praktiske opgaver.

Praktikken er ulønnet.

ARBEJDSSTED
GAME Streetmekka Viborg

ANSØGNING
Skal uploades til Podio via linket her som én samlet PDF inkl. CV. Vælg ’Praktikant Playmakerprogram i Jylland’. Søger du flere praktikstillinger i GAME, så gør opmærksom på det i ansøgningen.

ANSØGNINGSFRIST
Hurtigst muligt. Løbende samtaler

YDERLIGERE INFORMATION
Skriv en mail til no@game.ngo

Vi glæder os til at høre fra dig!