• Dansk
Placeholder

Praktikant på frivilligprogram KBH

Praktikant med fokus på rollemodeller, frivilligledelse, events, udvikling og uddannelse i København

Kunne du tænke dig at få erfaring med og kompetencer inden for:
• projekt- og frivilligledelse
• ungeledet rollemodelsindsatser
• koordinering og udvikling af uddannelsescamps for unge rollemodeller
• udvikling, planlægning og afvikling af Street GAME-events i udsatte boligområder i Danmark
• motivation og fastholdelse af frivillige
• sport som udviklingsmetode
• strategisk udvikling
– og samtidig gøre en forskel for børn og unge i udsatte boligområder?

Så skal du være praktikant på GAME’s frivilligprogram – Playmakerprogrammet.

I GAME kalder vi vores frivillige ‘Playmakere’, og de gør en forskel for børn og unge i udsatte boligområder ved at arrangere lokale events og træninger i street dance, gadefodbold, street basket og street fit. I Playmakerprogrammet arbejder vi for at klæde unge på til at kunne tage ansvar i deres eget boligområde. Vores frivillige er rollemodeller, der uddannes til at anvende empowermentmetoder og skabe positive fællesskaber for børn og unge mellem 8 og 16 år.

Som praktikant vil du få mulighed for at arbejde med:
• at understøtte frivilligaktiver på landsplan, herunder løbende udvikling af programmet og de unge rollemodellers ungelede indsats i deres nærområde
• udvikling og afvikling af programelementer i GAME’s frivilliguddannelse
• deltage i den strategiske udvikling af frivilligprogrammet i GAME gennem innovations- og forskningsprojektet; ASFALT
• kommunikation og PR-arbejde for Playmakerprogrammet

Playmakerteamet arbejder tæt sammen med GAME Streetmekka København, og du vil derfor også få rig mulighed for arbejde med opgaver der ligger uden for playmakerprogrammets rammer.

VI FORVENTER AT DU:
• er i gang med en relevant videregående uddannelse, enten på bachelor eller kandidatniveau
• er ansvarsbevidst, imødekommende og god til at indgå i sociale sammenhænge
• er struktureret og kan arbejde selvstændigt og i teams
• har gå på mod og kan gå forrest i mødet med frivillige

RENT PRAKTISK
Praktikperioden finder sted i forårssemesteret 2019, med start 4. februar. Arbejdstiden vil som udgangspunkt være 30 timer ugentligt og ligger normalt i hverdagene mellem kl. 9 og 16.30. Aften og weekendarbejde kan forekomme ifbm. frivilligmøder, events og uddannelse. Vi er bevidste om forskellige studieordninger og er fleksibel ift. ugentlige arbejdstimer etc.

Du vil få tildelt en praktikvejleder i GAME, som afholder månedlige 1-on-1 samtaler med dig om mål, trivsel og opgaver. Du bliver en del af vores frokostordning. Som praktikant i GAME vil du varetage specifikke faglige opgaver og være inde over den generelle drift. Din hverdag vil derfor være en kombination af fagligt relevante projektopgaver, administrative opgaver og praktiske opgaver.

Praktikken er ulønnet.

ARBEJDSTID
vil, som udgangspunkt, være ca. 30 timer om ugen i en periode på 5-6 måneder.

ARBEJDSSTED
er GAME Streetmekka, Enghavevej 82D i København.

ANSØGNING

Skal sendes til: st@game.ngo

Ansøgningsfristen kører løbende. Samtaler afholdes løbende.

Hvis du søger flere praktikstillinger hos GAME, skal du uploade en ansøgning til hver stilling og skrive i ansøgningen, hvilke andre praktikstillinger i GAME, du søger.

Notér gerne hvor du har set opslaget.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ring til os på hverdage mellem kl. 13-14 på telefon 7020 8323 og spørg efter: Maria Amrani eller Sara Törnqvist.

Vi glæder os til at høre fra dig!