• Dansk
Placeholder

Projekt ASFALT

GAME videreudvikler nu Playmakerprogrammet for bedre at kunne understøtte Playmakerne, øge stabiliteten og inkludere flere børn og unge i fællesskabet for alt sammen at sikre en større effekt af GAME’s indsats. GAME har derfor med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Kulturministeriet igangsat projekt ASFALT.

Det er GAME’s unge frivillige Playmakere, der driver lokale gadeidrætsaktiviteter for lokale børn og unge i 33 boligområder over hele Danmark samt i gadeidrætshuse i København, Esbjerg, Aalborg og Viborg. Uddannelsen til Playmaker består lige nu af tre årlige weekendcamps, hvor de uddannes til henholdsvis instruktører (Playmakere) i streetbasket, gadefodbold, streetdance, streetfit eller som frivillig projektledere (Organizere).

Fremme idrætsdeltagelse og positive fællesskaber
Visionen bag projekt ASFALT er at fremme idrætsdeltagelsen og skabe positive fællesskaber for børn og unge fra socialt udsatte boligområder.

Projektet er et visionært forskningsprojekt drevet i et partnerskab mellem GAME og Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Målet er at øge målgruppens fysiske aktivitet i hverdagen og styrke deres sociale relationer, trivsel og empowerment. Projektet kombinerer partnernes kompetencer inden for forskning og praksis for at nå en gruppe af børn og unge, som er vanskelige at nå med traditionelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Udvikling og innovation
I løbet af 2018 har projektteamet været engageret i en innovationsproces, der bygger på inddragende designmetoder. Et samarbejde med Designskolen Kolding har kvalificeret og inspireret designprocessen og givet projektteamet erfaring med at arbejde med designbaserede metoder i udvikling. Processen har taget udgangspunkt i tre indledende designspørgsmål:

– Hvordan får vi flere piger til at deltage på asfalten?
– Hvordan sikrer vi stabilitet i alle vores GAME zoner?
– Hvordan sikrer vi, at Playmakeruddannelsen giver Playmakerne de kompetencer, de har brug for?

Hele designprocessen bygger på et inddragende samarbejde med brugergrupper, frivillige, forældre og samarbejdspartnere, der har bidraget med vigtige inputs.

Nye koncepter skal få flere piger med i fællesskabet
Innovationsprocessen har ført til forskellige koncepter, der fremadrettet bliver en del af GAME’s indsatser i boligområderne:

– Nye tilbud til piger
– Nye former for forældreinddragelse
– Styrket samarbejde med skoler og samarbejdsparter.

Med udvikling og opkvalificering af Playmakerprogrammet ønsker GAME at aktivere bredere og inddrage lokalmiljøets familier, forældregrupper, fritidsklubber og skoler i målet om at integrere flere børn og unge i positive fællesskaber og hermed styrke og mobilisere lokalområdets modstandskraft.

Steno Diabetes Center Copenhagen står efterfølgende for evalueringen af projektet og vil skabe evidens for projektets sundhedsrelaterede og sociale effekter og resultaterne vil være et vigtigt bidrag til den store efterspørgsel af indsatser, der kan reducere den sociale ulighed i sundhed.


GAME samarbejder med følgende parter i projektet:

.
Projektet er støttet af: