• Dansk
Placeholder

9/1-2018Kandidatur til Frivilligrådet

Frivilligrådet er et statsligt råd, der rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet består af 12 medlemmer, hvor af otte vælges af den frivillige sociale sektor. GAME stiller op til frivilligrådet. Læs her, hvorfor:

Frivillighed er fællesskab
Mange i Danmark finder ikke vej ind i fællesskaberne i civilsamfundet. Det er problematisk for den enkelte, fordi frivillighed er et skjold mod at falde ud af samfundet. Det er problematisk for samfundet, fordi civilsamfundet er en fødekæde ind i vores demokrati og fællesskab.

For GAME er en af løsningerne at sænke tærsklen for deltagelse i frivillighed. Udviklingschef, Marie Traasdahl Staal, vil arbejde for, at frivilligrådet er med til både at skabe og sprænge rammer, så særligt de unge, som civilsamfundet ikke rummer lige nu finder en vej ind og er med til at gøre civilsamfundet endnu mere repræsentativt og mangfoldigt.

– I samfundsdebatten taler vi meget om unge fra udsatte boligområder – og ikke nok med unge. Det kan et stærkt og mangfoldigt frivilligråd være med til at lave om på, siger Marie Traasdahl Staal.

GAME arbejder med at uddanne unge rollemodeller i udsatte boligområder til frivilligledere og gadeidrætsinstruktører. Det betyder, at GAME repræsenterer en stor gruppe frivillige unge fra boligområder rundt om i Danmark, som debatten og civilsamfundet mangler.

Børn og unge fra boligområder bør i højere grad være med til at tegne fremtidens civilsamfund. En stor gruppe af dem melder sig ikke som frivillige i foreninger, på trods af at de har en masse ressourcer, som er vigtige at bringe i spil i vores samfund. GAME arbejder på at få de ressourcer i spil ved at lave fællesskaber på de unges præmisser.

– I frivilligrådet vil GAME arbejde for, at systemet, som sætter rammerne for civilsamfundet, bliver bedre til at inkludere unge. De er en vigtig stemme og skal være med til at skabe deltagelsesmuligheder, som fungerer på deres præmisser og rent faktisk gøre det attraktivt for dem. Det gælder særligt de unge, som befinder sig i en udsathed eller som ikke har tradition for at deltage i civilsamfundet, siger Marie Traasdahl Staal.

I fremtiden kommer civilsamfund i højere grad end i dag til at kigge på nye, innovative partnerskaber, fordi det kan give nye løsninger på de både nationale og globale udfordringer, vi står overfor. For GAME kan frivilligrådet blive en stærk platform til at arbejde med netop innovative partnerskaber omkring frivillighed.

Om Marie Traasdahl Staal
Marie Traasdahl Staal har arbejdet med socialpolitik i mange år fra forskellige perspektiver – kommunalt, internationalt, boligsocialt og nu fra en NGO. Hendes uddannelse er en samfundsvidenskabelig baggrund kombineret med efteruddannelse indenfor co-design.
Marie er chef for udvikling og sociale indsatser i GAME og beskæftiger sig bl.a. med innovation, brugerinvolvering og udvikling af GAME’s frivilligprogram: GAME Playmakerprogram. LinkedIn.

Om GAME
GAME arbejder for social forandring gennem unge-ledet gadeidræt og streetkultur. Organisationen uddanner unge rollemodeller til frivillige gadeidrætsinstruktører og frivilligledere i udsatte boligområder og i innovative GAME faciliteter.

GAME arbejder lige nu i Danmark, Libanon og Somaliland og starter aktiviteter i Jordan,
Tunesien og flere lande i Europa de næste år.