• Dansk

11/9-2017Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På vegne af bestyrelsen indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i GAME, da der er et nyt regnskab for 2015 til godkendelse. Årsagen skyldes, at vi har opgraderet vores revision, så vi fremover får foretaget en forvaltningsrevision. Dette er en grundigere revision end den finansielle revision vi tidligere har fået udført. Af hensyn til en af vore donorer, sker dette med tilbagevirkende kraft, hvorfor vores regnskab for 2015 skal godkendes på ny. Dette er det eneste formål for nedenstående ekstraordinære generalforsamling. Et stort fremmøde forventes derfor ikke.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 15:00-15:30 i GAME København, Enghavevej 82 D, 2450 Kbh. SV

1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

2. Valg af dirigent og referent

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Eventuelt