• Dansk
Placeholder

8/6-2020GAME genåbner træninger i boligområder – tiltrængt lyder det fra lokale, unge rollemodeller

De børn og unge, der deltager i GAME’s ugentlige træninger i boligområder, kan nu så småt begynde at samles om streetbasket, gadefodbold og dans igen. Uligheden i sundhed forværres under corona-krisen, så ifølge GAME er det helt afgørende at få gang i aktive og positive fællesskaber og så hurtigt som muligt, særligt i boligområder.

I tre måneder har GAME’s aktiviteter stået stille over hele verden på grund af COVID-19, men nu er der godt nyt til de børn og unge, der deltager i GAME’s ugentlige træninger i boligområder i Danmark.

”Vi tester nu en genåbning af træninger i flere boligområder, så den målgruppe af børn og unge, som vi beskæftiger os med, igen får mulighed for at deltage i et positivt idrætsfællesskab. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og sætter derfor ekstra ind på lige nu at støtte vores Playmakere, som er de unge, der til hverdag er frivillige trænere og rollemodeller, i at skabe trygge aktiviteter for de lokale børn. Vores træninger er drevet 100% af unge frivillige, så vi åbner i et tempo, så vi sikrer, at de unge føler sig rustet til at tage det store ansvar, der ligger i en genåbning,” siger Nikoline Olsen, leder af GAME’s Playmakerprogram.

Til daglig er flere hundrede unge frivillige i GAME på asfalten i boligområder over hele landet for at træne lokale børn i fx streetbasket, gadefodbold, skate og street dance. De lokale unge er uddannede som GAME Playmakere, og pointen er, at de både er uddannede trænere i gadeidræt men også fungerer som rollemodeller, der bidrager positivt til deres lokalsamfund ved også at få de børn med, som af forskellige årsager er fysisk inaktive eller mangler positive fællesskaber.

Børn i boligområder mangler idrætsfællesskab
Mens GAME’s Playmakere har holdt pause med at træne de lokale børn i gadeidræt, har de hjulpet til på andre måder i deres lokale boligområde. Flere af dem har hjulpet naboer med indkøb, hundeluftning samt ‘oversættelse’ af sundhedsinformation. Ifølge Playmakerne mangler træningerne dog.

”De børn, som vi træner, har manglet det fællesskab, de får til vores træninger. Når jeg møder dem i hverdagen, der hvor de bor, så kommer de over til mig og spørger, hvornår de kan komme til træning igen, fordi de savner det og ikke har så meget andet at give sig til end at gå i skole,” siger Israa Maher Mechlawi, der er Playmaker i Næstved igennem to år.

20-årige Israa Maher Mechlawi er streetbasket Playmaker i Næstved. Sammen med hendes Playmakerkollegaer har de holdt online kontakt og gået ture i lokalområdet med de børn, der har det ekstra svært under COVID-19. Det har de gjort både for at støtte børnene i at være aktive derhjemme, men også for at lade dem vide, at de stadigvæk er en del af et vigtigt fællesskab.

”Når man kigger på tallene for smittetrykket af corona-virus, så har COVID-19 bekræftet den ulighed, som slår særligt igennem i udsatte boligområder. Samtidig oplever vi, at Playmakerne er bekymrede for de børn og unge, som de har normalvis har kontakt til. Der er ikke nogen tvivl om, at de unge, som vi uddanner til Playmakere og rollemodeller har en unik rolle i forhold til at nedbryde uligheden i sundhed i boligområder, så derfor skal vi i gang igen så hurtigt, som muligt, men så sikkert som muligt” siger Nikoline Olsen.

Ifølge GAME er der generelt behov for at skrue op for aktive fællesskaber, der får de målgrupper med, der er markant underrepræsenterede i idrætsfællesskaber, som for eksempel piger med minoritetsetnisk baggrund. Det er en del af det arbejde, som GAME’s mange frivillige arbejder med hver uge.

Gadeidrætshuse åbner også
GAME genåbner desuden GAME’s fire gadeidrætshuse i Esbjerg, København, Viborg og Aalborg den 8. juni og følger myndighedernes anbefalinger for indendørs idræt. Se mere på game.ngo

 


Fakta

GAME starter indtil videre aktiviteter op i Sydbyen i Næstved, i Stjernen på Frederiksberg og i Mjølnerparken i København for at teste de nye retningslinjer. Herefter åbner resten af de 29 GAME-zoner rundt i landet.

GAME’s Playmakerprogram er aktivt i 29 boligområder i hele Danmark, hvor unge frivillige Playmakere driver ugentlige træninger i gadeidræt for lokale børn. GAME uddanner Playmakerne både som gadeidrætsinstruktører og rollemodeller med fokus på life skills og empowerment.

Styrken ved GAME’s form for idrætsfællesskaber er ‘dørtrins-princippet’. Træningerne foregår i selve boligområderne, tæt på børnenes hjem, og både børn og forældre kender og har tillid til Playmakerne. Det betyder, at den rollemodels-funktion, som GAME’s frivillige har, kan hjælpe med at aktivere og motivere flere børn og unge.

84% af Playmakerne er blevet mere motiverede til at engagere sig frivilligt og i lokalmiljøet efter at være startet i GAME, og 86% har lært noget, de kan bruge i andre dele af deres liv.