• Dansk
Placeholder

26/2-2019GAME årsmøde 2019

Invitation til GAME ÅRSMØDE 2019

Repræsentantskab, bestyrelse, frivillige, Playmakere, instruktører, staff og alle andre interesserede med relation til organisationen inviteres til GAME Årsmøde 2019

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17:30-20:30
i GAME København, Enghavevej 82 D, 2450 Kbh. SV

Vi starter med den årlige generalforsamling med beretninger fra asfalten, året der gik, regnskab og valg til bestyrelsen. Traditionen tro, byder vi herefter til dialog om det vigtigste, der skal ligger foran os.

Strategi møder virkelighed
GAME vokser – den forskel, vi gør, skal gerne vokse endnu mere . Derfor har vi  brugt det sidste års tid på at arbejde os frem til GAME’s nye strategi ’Growing Together’. Som altid med involvering af medarbejdere og frivillige. Vi vil gerne præsentere dig for den nye strategi og du får mulighed for at byde ind på, hvordan strategien skal møde virkeligheden. Sådan at det vi gør, kommer til at gøre en endnu større forskel.

Program for årsmødet

17:30-18:45 Generalforsamling (se dagsorden herunder)
19:00-20:30 Workshop: Implementering af ’Growing Together’

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

01. Valg af dirigent og referent

02. Formandens beretning & resultater fra året der gik

03. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges.

04. Forslag fra bestyrelsen eller andre, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper
– Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter (se bilag I)
– Forslag fra bestyrelsen: Kåring af Årets Frivillige i GAME

05. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Anders Rendtorff, Lotte Marschall og Line Groes.

06. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor for 1 år

07. Eventuelt

SU: Hvis du vil deltage, bedes du som inviteret give en tilbagemelding senest 17/3 på Podio – så sørger vi for let mad & drikke: https://podio.com/webforms/20345527/1389092