• Dansk
Placeholder

9/2-2018GAME ÅRSMØDE 2018

Repræsentantskab, bestyrelse, frivillige, Playmakers, instruktører, HQ og alle andre interesserede med relation til organisationen inviteres til GAME Årsmøde 2018

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17:30-20:00 i GAME København, Enghavevej 82 D, 2450 Kbh. SV

På årsmødet lægger vi fokus på en workshop, hvor alle fremmødte involveres i GAME’s strategiarbejde. I år vil fokus være på at sætte nye mål for GAME, og hvor vi skal hen i de kommende år. På dagen vil du blive præsenteret for forskellige spor, hvor nogle retter sig mod det interne og det fortsatte behov for professionalisering i takt med den markante vækst, vi oplever. Andre vil fokusere på det eksterne og de mange nye lande, GAME aktuelt rulles ud i.

Program for årsmødet:

17.30-18.30 Generalforsamling (se dagsorden herunder)
18.30-20.00 Workshop: GAME Strategi: Hvor skal vi hen?

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller andre, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper. Forslagene skal beskrives kort sammen med generalforsamlingens indkaldelse (se Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer)
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor for et år
7. Eventuelt

SU: Uanset om du kan deltage eller ej, bedes du som inviteret give en tilbagemelding senest 5/3 på nedenstående link:
https://podio.com/webforms/20345527/1389092