• Dansk
Placeholder

4/5-2020Corona i udsatte boligområder: Nye roller til rollemodeller

– Unge gadeidrætsfrivillige hjælper med oversættelse, hundeluftning og indkøb under COVID19
Oversættelse af sundhedsinformation, støtte til naboer og online fællesskaber. Det er nogle af de nye funktioner, som unge frivillige i GAME påtager sig under corona-krisen, hvor alle idrætsaktiviteter er lukket ned. Den særlige rolle, som de unge har i boligområder, kan nemlig sagtens aktiveres ved en krise som den, vi står i nu.

Til daglig er flere hundrede unge frivillige i GAME på asfalten i boligområder over hele landet for at træne lokale børn i fx streetbasket, gadefodbold, skate og street dance. De lokale unge er uddannet som GAME Playmakere, og pointen er, at de både er uddannede trænere i gadeidræt og som rollemodeller, der bidrager positivt til deres lokalsamfund.

’Dørtrins-princippet’ gør forskellen
Mens Playmakerne tripper for at komme i gang igen med at træne de lokale børn, hjælper de til hvor da kan, men nu på andre måder.

“Styrken ved vores form for idrætsfællesskaber er ‘dørtrins-princippet’. Træningerne foregår i selve boligområderne, tæt på børnenes hjem, og både børn og forældre kender og har tillid til Playmakerne. Det betyder, at den rollemodels-funktion, som vores unge frivillige har, den kan aktiveres, når der er en krise som fx corona, hvor de unge har en styrke som brobyggere til de målgrupper, der er i risiko for at mangle adgang til fx vigtige sundhedsinformationer,” siger Nikoline Olsen, der er leder af GAME Playmakerprogrammet i Danmark.

Playmakerne hjælper naboer med indkøb og hundeluftning, og mange af dem ‘oversætter’ sundhedsinformation:

”Vi bruger rigtig meget energi på dialogen med Playmakerne om relevant information omkring adfærd, forebyggelse, deres rolle og fx hvordan man taler med børn om corona – og aktuelt nu med ramadan. Det er en meget konkret indsats for lighed i sundhed, når vores Playmakere er rustede til at tale med deres familier og lokalmiljø om de informationer, der kommer fra myndighederne,” fortæller Asmat El Ouargui, der er projektleder og har kontakt til Playmakerne.

Kalder på mere viden
Data fra bl.a. Sverige og England viser, at personer med minoritetsetnisk baggrund er overrepræsenterede blandt både smittede og døde. Desværre er ulighed i sundhed et udtalt problem i Danmark, og i GAME er der en begrundet frygt for, at COVID-19 situationen er med til at grave denne kløft endnu dybere.

”Vi opfordrer til, at vi hurtigst muligt får præcise data, der kan fastslå, om der er en overrepræsentation af personer med minoritetsetnisk baggrund bland COVID-19 smittede og døde i Danmark. Som en organisation, der er til stede lokalt i udsatte boligområder, og som arbejder tæt med hundredvis af lokale unge, kan GAME bidrage til indsatsen for at mindske uligheden, men det er vigtigt med mere viden om problemstillingen,” siger Nikoline Olsen.

Maymi holder kontakt og aktiviteter i gang
Maymi Asgari, der er Playmaker i Gellerup, holder sammen med sine Playmakerkolleger kontakt med de piger, de normalt træner i gadefodbold. Det gør de både for at støtte pigerne i at være aktive derhjemme, men også for at lade dem vide, at de er en del af et vigtigt fællesskab. Det har høj værdi for pigernes trivsel:

“Vi forsøger at holde kontakten med vores piger ved at sende videoer med forskellige slags sjove øvelser, man kan lave indendørs, og de har sendt videoer til os, hvor de laver nogle af øvelserne. Det fedt at se, at de stadig er engagerede,” fortæller Maymi Asgari.

Fakta – fra normale tider
GAME’s Playmakerprogram er aktivt i 29 boligområder i hele Danmark, hvor unge frivillige Playmakere driver ugentlige træninger i gadeidræt for lokale børn. GAME uddanner Playmakerne både som gadeidrætsinstruktører og rollemodeller med fokus på life skills og empowerment.

84% af Playmakerne er blevet mere motiverede til at engagere sig frivilligt og i lokalmiljøet efter at være startet i GAME, og 86% har lært noget, de kan bruge i andre dele af deres liv.

Billede
Maymi Asgari (tv) og Dalia El Dirawi (th) er sammen med Lea Pope Playmakere i Gellerup, hvor de i normale tider træner lokale piger i gadefodbold.