• Dansk
Placeholder

7/5-202010 gode råd: Sådan kommer flere piger med i idrætsfællesskaber

Kønsforskelle i idrætsdeltagelse er velkendt og veldokumenteret. GAME har nu i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden indledt et omfattende kortlægningsarbejde af pigers fritidsliv, deres motivationsfaktorer og behov, samt hvilke barrierer, der kan opstå i mødet med forskellige idrætstilbud. Det er mundet ud i 10 gode råd til at få flere piger med i idrætsfællesskaber.

Der er stor forskel på drenge og pigers idrætsdeltagelse. Forskning viser, at pigernes aktivitetsniveau falder fra i teenageårene, hvor kun 19 procent lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. Samtidig er der en betydelig social ulighed i, at piger med minoritetsetnisk baggrund har en væsentlig lavere deltagelsesgrad i idræt og fysisk aktivitet. Kun 43 procent af piger, hvis forældre begge er af anden etnisk baggrund end dansk, deltager i sport (Pilgaard & Rask 2016). Og det er et stort problem.

”At deltage i aktive fællesskaber har en positiv betydning for børn og unges trivsel, deres følelse af at høre til, deres overskud til at klare andre ting i livet – og selvfølgelig deres sundhed. Vi kan også se fra vores arbejde med unge frivillige i boligområder, at det betyder noget for deres kapacitet til at sætte sig selv i spil i andre fællesskaber i samfundet. Derfor skal vi selvfølgelig have mange flere piger med,” siger Marie Traasdahl Staal, der er chef for udvikling og sociale programmer i GAME

På baggrund af dette har GAME i samarbejde med LOA (Lokale og Anlægsfonden) udviklet 10 gode råd til at engagere idrætsuvante piger i aktive fællesskaber. GAME’s undersøgende arbejde har hovedsageligt taget udgangspunkt i boligområder rundt om i Danmark, hvor et flertal af pigerne har minoritetsetnisk baggrund. Men mange af rådene kan også bruges i det generelle arbejde med pigeinddragelse.

Ifølge Marie Traasdahl Staal kan de 10 råd benyttes af idrætsaktører, foreninger, kommuner, frivillig organisationer, ildsjæle og tjene som inspiration til, hvordan man kan øge pigers deltagelsesgrad i sport og fysisk aktivitet.

”Det næste skridt i vores arbejde er at blive klogere på, hvordan de fysiske rum og rammer kan tænkes ind i udvikling og design af idrætsfaciliteterne, så de appellerer til pigernes lyst til at dyrke idræt,” forklarer Marie.


Download 10 gode råd til at øge pigedeltagelse


De ti råd er baseret på et grundigt kortlægningsarbejde i form af:

• Gennemgang af litteratur og forskning på området

• Feltarbejde i flere forskellige boligområder, herunder observation af idrætsundervisning på lokale skoler samt observation af pigers fritidsliv. Samt interviews med idrætslærere, klubmedarbejdere, boligsociale aktører og bydelsmødre.

• Interviews med piger – både piger der er idrætsaktive og piger, der ikke er idrætsaktive.

• Interviews og workshops med GAME Playmakere omkring deres praksiserfaringer.

• Læringer og key findings fra Erasmus+ projektet ’She Got Game’, som GAME deltager i sammen med ISA, University of Bedfordshire, Stad Antwerpen og StreetGames